Ze studiów nad polskim nazewnictwem osobowym. VII. O klasycznych pseudonimach i kryptonimach w renesansie

Stanisław Rospond

Poradnik Językowy 2/1978 s. 63-67
Dział: Artykuły