Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna w Gdańsku 25.X.—27.X.1977

Ewa Rzetelska-Feleszko

Poradnik Językowy 2/1978 s. 81-83
Dział: Sprawozdania