O garażoparkingach

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 2/1978 s. 88-91
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
garażoparking