O relacjach derywatów do ich podstaw i peryfraz słowotwórczych

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 3/1978 s. 93-98
Dział: Artykuły