Zenon Sobierajski, Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji, Warszawa — Poznań 1977

Daniela Abramczuk

Poradnik Językowy 3/1978 s. 131-133
Dział: Recenzje