Sztuka myśli i słowa

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 3/1978 s. 137-139
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów