O interpretacji derywatów odprzymiotnikowych z sufiksem -awy

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 4/1978 s. 146-159
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-awy