O języku niektórych szkolnych podręczników polonijnych we Francji

Anna Masiewicz

Poradnik Językowy 4/1978 s. 171-175
Dział: Język polski za granicą