Władysław Cyran, Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich, Łódź 1977

Jadwiga Chludzińska [Jadwiga Chludzińska-Świątecka]

Poradnik Językowy 4/1978 s. 176-181
Dział: Recenzje