Konferencja poświęcona metodologii badań socjolingwistycznych (Mogilany, 28-29 listopada 1977 r.)

Elżbieta Gawęda

Poradnik Językowy 4/1978 s. 182-183
Dział: Sprawozdania