O pisowni wielką lub małą literą druków urzędowych

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 4/1978 s. 184-187
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów