Transpozycja, mutacja, modyfikacja

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 5/1978 s. 193-199
Dział: Artykuły