Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1977

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 5/1978 s. 216-240
Dział: Bibliografia