Teresa Iglikowska i Lidia Kacprzak, Język polski dla cudzoziemców, Warszawa 1974

Janina Wójtowicz

Poradnik Językowy 6/1978 s. 288-289
Dział: Język polski za granicą