Neologizmy romantyczne będące nazwami właściwości kolorystycznej w twórczości poetyckiej J.B. Zaleskiego

Agnieszka Bal

Poradnik Językowy 10/2007 s. 46-61
Dział: Artykuły i rozprawy