Maria Szupryczyńska, Syntaktyczna klasyfikacja czasowników przybiernikowych, Warszawa 1973

Teresa Wróblewska

Poradnik Językowy 6/1978 s. 292-295
Dział: Recenzje