Nieznane i mało znane germanizmy leksykalne (na materiale Słownika błędów językowych Juliana Szweda)

Marek Cieszkowski, Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 10/2007 s. 62-70
Dział: Artykuły i rozprawy