Dwieście lat Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego

Halina Horodyska [Halina Horodyska-Gadkowska]

Poradnik Językowy 10/2007 s. 71-76
Dział: Artykuły i rozprawy