Wyrazy pochodzenia środowiskowego w nowym słownictwie polszczyzny ogólnej

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 9/1978 s. 397-404
Dział: Artykuły