Nazwy miast Pomorza Gdańskiego, praca zbiorowa pod redakcja Huberta Górnowicza i Zygmunta Brockiego, Wrocław 1978

Kwiryna Handke

Poradnik Językowy 10/1978 s. 463-466
Dział: Recenzje