Dlaczego żandarma polskiego nazwano kanarkiem?

Andrzej W. Kaczorowski

Poradnik Językowy 10/1978 s. 467-469
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia