II Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Socjolingwistyczne (Sosnowiec, 10-12.IV.1978)

Mariusz Frodyma, Józef Kąś, Krystyna Rudek

Poradnik Językowy 10/1978 s. 470-471
Dział: Sprawozdania