Stanisław Borawski, Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867–1895), Zielona Góra 2007

Ewa Siatkowska

Poradnik Językowy 10/2007 s. 83-89
Dział: Recenzje