O wyrażeniach typu produkcja zwierzęca, producent pomidorów

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 10/1978 s. 476-478
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów