Koncepcje słowotwórcze Profesora Witolda Doroszewskiego

Wanda Pomianowska

Poradnik Językowy 3/1976 s. 125-130
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ka