Gruby i jego konotacje semantyczne w języku polskim i niemieckim

Hanna Burkhardt

Poradnik Językowy 8/2001 s. 1-8
Dział: Artykuły i rozprawy