Mirosław Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006

Sebastian Kiraga

Poradnik Językowy 10/2007 s. 89-93
Dział: Recenzje