Z teorii nauczania wymowy w początkowym kursie języka polskiego jako obcego (o metodzie sylabowej)

Jan Lewandowski

Poradnik Językowy 1/1979 s. 24-31
Dział: Język polski za granicą