Danuta Natalia Wesołowska, Nauka o języku polskim w szkole średniej. Książka przedmiotowo-metodyczna, Warszawa 1977

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 1/1979 s. 32-34
Dział: Recenzje