Stanisław Gajda, Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole 1976

Stanisław Podobiński

Poradnik Językowy 1/1979 s. 34-37
Dział: Recenzje