Czy powinniśmy używać przymiotnika fajny?

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 1/1979 s. 38-39
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
fajny