Kilka opozycji i cech dystynktywnych polskich przymiotników denominalnych

Marek Gawełko

Poradnik Językowy 2/1979 s. 67-75
Dział: Artykuły