Sprawozdanie z konferencji poświęconej nauczaniu języka polskiego na Węgrzech [Budapeszt, 20- 21 kwietnia 1978]

Jan Lewandowski

Poradnik Językowy 2/1979 s. 87-89
Dział: Język polski za granicą