XIII Międzynarodowy Kongres Onomastyczny (Kraków, 21-25.VIII.1978)

Barbara Czopek [Barbara Czopek-Kopciuch]

Poradnik Językowy 2/1979 s. 92-95
Dział: Sprawozdania