Język polski w sześćdziesięcioleciu naszej niepodległości (1918–1978)

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 3/1979 s. 103-115
Dział: Artykuły