O wzajemnym oddziaływaniu terminologii i słownictwa ogólnego. II. Determinologizacja wyrazów z leksyki specjalnej

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 3/1979 s. 127-135
Dział: Artykuły