Emil Tokarz, Składnia zdań złożonych współrzędnie w języku słoweńskim, Katowice 1977

Barbara Kryżan-Stanojević

Poradnik Językowy 3/1979 s. 138-140
Dział: Recenzje