Stanisław Kania, Polska gwara żołnierska lat 1914-1939, Zielona Góra 1978

Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 4/1979 s. 190-192
Dział: Recenzje