Ze studiów nad toponimią Pomorza Środkowego, praca zbiorowa pod redakcją Edwarda Homy, Koszalin 1976

Zbigniew Chromik

Poradnik Językowy 4/1979 s. 193-194
Dział: Recenzje