Konferencja na temat: Poprawność językowa czasopism technicznych

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 4/1979 s. 198-200
Dział: Sprawozdania