WŁADZA, BOGACTWO, WYSOKA POZYCJA SPOŁECZNA budowały w dawnej polszczyźnie "państwo" – refleksje językoznawcy na marginesie rozważań nad ideologią znaczenia

Julia Legomska

Poradnik Językowy 1/2008 s. 16-25
Dział: Artykuły i rozprawy