Konkurs na hasła reklamowe Polskich Linii Lotniczych »LOT«

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 5/1979 s. 257-260
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów