Przegląd polskich prac językowych ogłoszonych drukiem w roku 1978

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 5/1979 s. 237-256
Dział: Bibliografia