Sprawozdanie z posiedzenia naukowego Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 25.X.1978 r.)

Janusz Rieger

Poradnik Językowy 6/1979 s. 296-301
Dział: Sprawozdania