Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat: Fonologia i fonetyka języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem polszczyzny współczesnej (Toruń, 27—29 listopada 1978 r.)

Teresa Minikowska, Łucja Szewczyk [Łucja Maria Szewczyk]

Poradnik Językowy 6/1979 s. 301-305
Dział: Sprawozdania