Josef Kotyczka, Kurze polnische Sprachlehre, Berlin 1976

Leon Sikorski

Poradnik Językowy 7/1979 s. 340-344
Dział: Język polski za granicą