Kwiryna Handke, Ewa Rzetelska-Feleszko, Przewodnik po językoznawstwie polskim, Wrocław 1977

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 7/1979 s. 348-349
Dział: Recenzje