Historia wyrazu papież

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 7/1979 s. 353-355
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów