Funkcjonowanie wyrazu straszny w języku codziennym

Alina Sitarz-Ciemięga

Poradnik Językowy 8/1979 s. 393-395
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
strasznie