Fleksja nazw miejscowych z formantem -na w oświetleniu słowników normatywnych

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 8/1979 s. 396-398
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-naCisna